top of page

mié, 13 oct

|

San Jose

Fall Seedlings and Seed Distribution/Plántulas de otoño y distribución de semillas

RSVP by October 12th, 2021 to receive your Fall Seedlings and Seeds./Confirme su asistencia antes del 12 de Octubre de 2021 para recibir sus plántulas y semillas de otoño. Trả lời trước ngày 12 tháng 10 năm 2021 để nhận Cây giống và Hạt giống mùa thu của bạn.

Registration is Closed
See other events
Fall Seedlings and Seed Distribution/Plántulas de otoño y distribución de semillas
Fall Seedlings and Seed Distribution/Plántulas de otoño y distribución de semillas

Time & Location

13 oct 2021, 9:00 – 14:00 GMT-7

San Jose, 59 Barack Obama Blvd, San Jose, CA 95110

About the Event

Dear Valley Verde members!¡ Estimados miembros de Valley Verde! Các thành viên của Valley Verde thân mến! ¡ 

Please RSVP by October 12th to reserve your seedlings and seeds for fall. The pick-up time, date, and address are listed below. Please bring a disposable box to carry your seedlings in.

Por favor confirme su asistencia antes del 12 de Octubre para reservar sus plántulas y semillas para el otoño. La hora, fecha y dirección de recogida se enumeran a continuación. 

Por favor traiga una caja desechable para llevar sus plántulas.

Vui lòng RSVP trước ngày 12 tháng 10 để dành cây con và hạt giống của bạn cho mùa thu. Thời gian, ngày và địa chỉ đón được liệt kê bên dưới. Vui lòng mang theo hộp dùng một lần để mang cây con của bạn vào.

 

San Jose Pick Up:

Wednesday, October 13th, 9am - 2pm

Recogida de San Jose: Miercoles, 13 de Octobre, a las 9am - 2pm

Đón tại San Jose: Thứ 4, ngày 13 tháng 10, 9 giờ sáng - 2 giờ chiều

Location/Sitio/Vị trí: 59 Barack Obama Blvd., San Jose, CA, 95110

Tickets

  • RSVP

    This ticket is your reservation for the event.

    0,00 US$
    Venta finalizada

Total

0,00 US$

Share This Event

bottom of page