top of page

Sat, Mar 26

|

691 W San Carlos St, San Jose, CA 95126, USA

Shared Garden - Garden Bed & Soil Distribution Day 2

RSVP by March 21st, 2022 to pick up your garden bed, soil and compost! Confirme su asistencia antes del 21 de Marzo de 2022 para recoger su camilla de jardineria, tierra y composta! Hãy trả lời trước ngày 21 tháng 3 năm 2022 để nhặt luống, đất và phân trộn trong vườn của bạn!

Registration is closed
See other events
Shared Garden - Garden Bed & Soil Distribution Day 2
Shared Garden - Garden Bed & Soil Distribution Day 2

Time & Location

Mar 26, 2022, 10:00 AM – 2:00 PM

691 W San Carlos St, San Jose, CA 95126, USA

Guests

About the Event

Hello members of Valley Verde! Please RSVP by March 21st to pick up your garden bed and soil on Saturday March 26th. Select 1 ticket to reserve your spot. Remember to bring someone to help you load as it will be many bags of soil/compost as well as your wooden garden bed. See you all there! 

¡Hola miembros de Valle Verde! Confirme su asistencia antes del 21 de marzo para recoger su camilla de  jardinería, tierra y composta que se llevará a cabo el sabado 26 de marzo. Seleccione 1 boleto para reservar su lugar. Recuerde traer a alguien para que lo ayude a cargar, ya que habrá muchas bolsas de tierra/abono orgánico, y  su cama de jardín de madera. ¡Nos vemos allí!

Xin chào các thành viên của Valley Verde! Vui lòng RSVP trước ngày 21 tháng 3 để nhận đồ dùng làm vườn của bạn, diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng Ba. Chọn 1 vé để giữ chỗ. Hãy nhớ mang theo người để giúp bạn tải vì đó sẽ là nhiều bao đất / phân trộn cũng như giường gỗ trong vườn của bạn. Hẹn gặp tất cả các bạn ở đó!

Tickets

  • Garden bed & soil distribution

    $0.00
    Sale ended

Total

$0.00

Share This Event

bottom of page